Dódity Gabriella

Frakcióvezető

NEKÜNK KISPEST AZ ELSŐ!

Szeretem Kispestet. Itt nőttem fel, és most is abban a házban élek, amelybe még a nagyszüleim költöztek 1941-ben. 

1997-ben kezdtem el dolgozni a kerületért Kispest akkori polgármesterének munkatársaként, 2006-tól veszek részt az önkormányzat bizottságainak munkájában. 2010-től 2014-ig a Fővárosi Önkormányzatban, a főpolgármester-helyettes főtanácsadójaként Budapestért, 2014 őszétől kezdődően az Önök bizalmából önkormányzati képviselőként, fejlesztéspolitikai tanácsnokként Kispestért dolgoztam.

Közös öröm valamennyi kormányzati vagy fővárosi önkormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés; többek között a megújuló Kúttói erdő, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával újjáépülő wekerlei kispiac és a szabadidőparkká alakuló Eötvös utcai egykori KRESZ-park. Örülök, hogy kormányprogramnak köszönhetően vadonatúj kézilabdapályával gazdagodott a Vass Lajos Általános Iskola, amely előtt szintén kormányzati forrásból szabadidő-és sportpark épült, és több kerületi óvoda, bölcsőde megújítását is támogatja a kormány.

2014-es polgármesteri programom számos pontját megvalósította a baloldal, de rengeteg feladatunk van még, többek között az út-és járdaburkolatok megújítása, a Kossuth téri piac, a bölcsődék és óvodák, egészségügyi intézményeink átfogó felújítása, a közterületek rendezése, zöldfelületeink karbantartása, a közterületi italozás és a másokat zavaró viselkedés felszámolása, a térfigyelő rendszer bővítése, és szeretnénk, ha végre sportcsarnok épülne a kerületben.

A rendelkezésre álló forrásokat is sokkal hatékonyabban kell felhasználni. A kormány 2013-ban 1,8 milliárd forint adósságot vállalt át Kispesttől, az önkormányzat nemrég mégis újabb egymilliárd forint hitelt vett fel, annak ellenére, hogy több mint ötmilliárd forint kormányzati és fővárosi támogatás érkezett a kerületbe. Feszesebb gazdálkodással több jutott volna intézményeink rendbetételére, az utak, járdák felújítására és egyéb feladatokra is. Elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat éves szinten több száz millió forintot költ kommunikációra, újságra, tv-re, miközben harcolni kell azért, hogy az Egészségügyi Intézetnek jusson 18 millió forint kardiológiai ultrahang készülékre. Ezen is mindenképp változtatni kell.

A legrosszabb a hanyagság és a nemtörődömség. Fel kell számolni a „jó’vanazúgy” hozzáállást. Az ugyanis nem pénz kérdése, ha a gyerekek illemhelyiségében nincs wc-ülőke, ha térdig ér a kosz, a gaz, a tavalyi avar. Elszomorít, ami néhány helyen, a közterületeinken zajlik. Kispestnek sok tekintetben nincs gazdája, és ezen mindenképp változtatni kell.

A választás tétje, hogy a hatalomért bárkivel összefogó baloldal, vagy a kormány és a főváros együttműködésében dolgozó csapat vezetheti a kerületet. Odafigyeléssel, tenni akarással élhető, szerethető városrésszé változtatjuk kollégáimmal közösen otthonunkat, Kispestet. Ehhez kérjük a támogatásukat 2019. október 13-án.

Dódity Gabriella

Fidesz-KDNP polgármesterjelölt

A polgármesteri program eléréséhez kattintson az alábbi képre!

undefined

 

TARTALOM:

FESZESEBB, ÁTGONDOLTABB GAZDÁLKODÁSRA VAN SZÜKSÉG

ÉSSZERŰ KÖLTSÉGVETÉST KELL TERVEZNÜNK

ÉLNI FOGUNK A TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKKEL

LEGYEN VÉGRE REND A KÖZTERÜLETEINKEN!

HATÉKONY KÖZTERÜLETFELÜGYELŐI JELENLÉTRE VAN SZÜKSÉG

VISSZAADJUK A KISPESTIEK BIZTONSÁGÉRZETÉT!

MEG KELL OLDANI A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉST!

FELSZÁMOLJUK A PARKOLÁSI KÁOSZT!

ÚTJAINKAT, JÁRDÁINKAT IS FEL KELL ÚJÍTANI!

FOGLALKOZNUNK KELL A MEGNÖVEKEDETT FORGALOMTERHELÉSSEL!

TÖBB FIGYELMET ZÖLDFELÜLETEINKNEK

SZEMETEST MINDENHOVA!

ELEMI SZÜKSÉGLETEK

ÚJÍTSUK FEL TELJESKÖRŰEN GYERMEKINTÉZMÉNYEINKET!

FEL KELL ÚJÍTANI VÉGRE A KOSSUTH TÉRI PIACOT!

TÖBB FIGYELMET EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEINKNEK!

ÜGYELJÜNK A KISPESTIEK EGÉSZSÉGÉRE!

A LEGKISEBBEK EGÉSZSÉGE

TOVÁBB KELL BŐVÍTENI A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEKET!

KERÉKPÁRRAL IS SZABADON

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK HELYZETÉT RENDEZNI KELL!

ENERGETIKAI FELMÉRÉS, KORSZERŰSÍTÉS

ALAKÍTSUK MŰVÉSZETI KÖZPONTTÁ A KISPESTI VIGADÓT!

KÖLTÖZTESSÜK MÉLTÓ HELYRE A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYT!

KISPEST KÁRTYA – KEDVEZMÉNYEKKEL

NAGYOBB TÁMOGATÁST A CIVILEKNEK!

TÖRTÉNELMI EGYHÁZAINKAT TÁMOGATNUNK KELL!

GYÓGYSZERKÁRTYA AZ IDŐSEKNEK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKET SEGÍTENI KELL!

NAGYOBB SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉGRE VAN SZÜKSÉG

TÁMOGASSUK A LEGFIATALABB KISPESTIEKET IS!

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE

ÁLLATBARÁT KISPEST

 
FESZESEBB, ÁTGONDOLTABB GAZDÁLKODÁSRA VAN SZÜKSÉG

A kormány 2013-ban 1,8 milliárd forint adósságot vállalt át Kispesttől, a kerületbe több mint ötmilliárd forint külső, kormányzati vagy fővárosi önkormányzati forrás érkezett, mégis, az önkormányzat 2017 ben ismét egymilliárd forint hitelt vett fel, amelyből most, a kampányban több mindent felújítanak.

Ezért:

☛ át kell tekinteni Kispest gazdálkodását, költségvetését, hogy a forrásokat a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni;

☛ el kell kerülni az újabb hitelfelvételt.

 

 

ÉSSZERŰ KÖLTSÉGVETÉST KELL TERVEZNÜNK

Fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan és ésszerűen használjuk fel. Feszes gazdálkodással kell a kerületet működtetnünk. Nem engedhetjük meg magunknak, ami most jellemző: az önkormányzat több száz millió forintot fordít kommunikációra, azaz újságra, tv-re, önreklámra, miközben az önkormányzati fenntartású Egészségügyi Intézetben harcolni kell 18 millió forintért, hogy új kardiológiai ultrahang készüléket szerezhessenek be annak érdekében, hogy a lehető legtöbb betegséget ki tudják szűrni időben.

Ezért:

☛ át kell csoportosítani a felesleges kiadásokat;

☛ a fontos és valóban szükséges dolgokra kell helyezni a hangsúlyt.

 

 

ÉLNI FOGUNK A TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGEKKEL

Bár Kispestre több mint ötmilliárd forint külső – a kormánytól, vagy a Fővárosi Önkormányzattól származó – támogatás érkezett, mégis, több lehetőségtől esett el Kispest ebben a ciklusban. Míg más kerületek új piacot tudtak építeni saját forrásukat kiegészítve a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatán elnyert támogatás segítségével, addig Kispest sajnos még csak a Kossuth téri piac átgondolt, átfogó terveit sem készítette el. Hiába kezdeményeztük többször, hogy készítsük elő a felújítást, nem tették meg, így az önkormányzat még csak nem is pályázott a Fővárosi Önkormányzatnál a Kossuth téri piac megújítására ebben a ciklusban. A wekerlei kispiac is csak úgy épülhetett újjá fővárosi támogatással, hogy kiharcoltuk: adja be az önkormányzat a pályázatot, hiszen a városvezetés ezt nem tette volna meg. 

Hasonló helyzetbe kormányozta a városvezetés az Egészségügyi Intézetet is. A főváros szinte valamennyi kerülete nyert kormányzati forrást a helyi szakrendelő megújítására, de Kispest elszalasztotta a lehetőséget, és a rosszul kitöltött igényfelmérő miatt sajnálatos módon azt jelezte, nem kérünk forrást. Így, míg más kerületek több tíz-vagy százmilliós támogatást kaptak a kormánytól az Egészséges Budapest Programból, Kispest elesett a lehetőségtől.

Ezért:

☛ minden fejlesztési elképzelés terveit el kell készítenünk, hogy tudjuk, mit szeretnénk fejleszteni és hogyan, hogy a pályázati lehetőségre azonnal reagálni tudjunk;

☛ minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, ki kell használnunk Kispest fejlődése érdekében.

 

 

 

LEGYEN VÉGRE REND A KÖZTERÜLETEINKEN!

Sajnálatos módon sokan nem rendeltetésszerűen használják közterületeinket, italoznak, hangoskodnak, életvitelükkel zavarják az itt élőket.

A jelenséget teljes egészében egy helyi önkormányzat nehezen tudja felszámolni, de a rendelkezésre álló eszközeinket hatékonyan használva javíthatunk a helyzeten.

Ezért:

☛ hatékonyabb fellépés kell a másokat zavaró magatartások ellen;

☛ az önkormányzat közterületi alkoholfogyasztást tiltó rendeletét maradéktalanul be kell tartatni;

☛ nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, és azokat szigorúan be is kell tartatnunk.

 

 

HATÉKONY KÖZTERÜLETFELÜGYELŐI JELENLÉTRE VAN SZÜKSÉG

Közterületeink rendjének megtartása érdekében az önkormányzat frakciónk javaslatára a korábban megszüntetett közterület-felügyelet helyett megalakította a Kispesti Rendészeti Központot, amely kerületőrökkel biztosítja többek között a közterületek rendjét, tisztaságát. A központ azonban délután bezár, így jellemzően a kritikus időszakban, a késő délutáni, esti órákban felbukkanó zavarkeltések ellen nem tudnak fellépni.

Ezért:

☛ meg kell vizsgálni a Kispesti Rendészeti Központ 0-24 órában való nyitvatartásának, vagy akár ügyeleti rend bevezetésének lehetőségét, hogy a közterületi bejelentésekre minden időpontban tudjanak reagálni;

☛ több kerületi rendésszel kell Kispest közterületein a rendet fenntartani;

☛ a rendészeti központnak szorosabban együtt kell működnie a rendőrséggel és a polgárőrökkel;

☛ minden esetben fel kell lépni azok ellen, akik a közterületet nem rendeltetésszerűen használják;

☛ a problémásabb helyekre kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

 

VISSZAADJUK A KISPESTIEK BIZTONSÁGÉRZETÉT!

Életminőségünk szempontjából meghatározó lakóhelyünk közbiztonsága. Sajnos Kispesten is jellemzőek a besurranásos betörések, lakásbetörések. Meg kell erősíteni a kispestiek biztonságát!

Ezért, ahogy korábban is kezdeményeztük:

☛ a térfigyelő kamerarendszert a lehető legtöbb helyen bővíteni kell;

☛ különös figyelmet kell fordítani a gyermekintézmények előtti részekre;

☛ a Kispesti Rendészeti Központ, a Polgárőrök és a Rendőrség hathatós támogatásával kell a kispestiek biztonságérzetét növelni.

 

 

MEG KELL OLDANI A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉST!

Nagyobb esőzés vagy olvadás esetén Wekerletelep nagy részén gondot okoz az összefüggő víz, amely nemcsak közlekedési fennakadást okoz, hanem károsítja a házakat is. Jól látható, hogy a telep egészét tekintve kell a problémát kezelni.

Ezért:

☛ a korábbi helyszíni felmérésekre, tanulmányokra alapozva, a szintkülönbségeket is figyelembe véve meg kell tervezni a telepen a csapadékvíz szikkasztását, elvezetését.

 

 

FELSZÁMOLJUK A PARKOLÁSI KÁOSZT!

Kispest számos helyén gondot okoz a parkolás. Van, ahol a kereskedelmi egységek kiszolgálására nem elégséges a parkolóhely, ilyen például a Kossuth téri piac és környéke, de van, ahol az itt élőknek nem kevés bosszúságot okozva a kerület tömegközlekedéshez közeli utcáit, mint például Wekerletelep északi részét, P+R parkolónak használják a tömegközlekedéshez igyekvő autósok.

Ezért:

☛ a kerület egészét tekintve átfogó parkolási koncepció kidolgozására van szükség, hogy mind a parkolási gondokat, mind a rögtönzött P+R parkolást megszüntessük.

 

 

ÚTJAINKAT, JÁRDÁINKAT IS FEL KELL ÚJÍTANI!

Mind az autós, mind a gyalogos közlekedés feltételein javítanunk kell. Megengedhetetlen, hogy sok helyen a gyökerektől és a belógó ágaktól járhatatlanok a járdák, az utakon pedig kátyúkat kell kerülgetni. Az utak és járdák állapota folyamatos odafigyelést, karbantartást igényel.

Ezért:

☛ fel fogjuk mérni az út-és járdahálózatot, és éveken átnyúló, átfogó fejlesztési tervet fogunk készíteni az égető javítási feladatok elvégzése mellett.

 

 

FOGLALKOZNUNK KELL A MEGNÖVEKEDETT FORGALOMTERHELÉSSEL!

Kispest néhány útvonala mellett a lakóknak a megengedettnél nagyobb környezetterhelést kell elviselniük. Sajnos a megnövekedett autóforgalom a város egészére jellemző, ráadásul az elkerülő utak megépítése több milliárd forintos költségigényűek. Kiemelt útjaink mellett élők érdekében a megoldás sürgetését folyamatosan napirenden kell tartani a Fővárosi Önkormányzatnál.

Ezért:

☛ el kell érnünk a Határ út forgalomterhelésének csökkentését;

☛ a Derkovits utca forgalmának mérséklésére az eddig bevezetett intézkedéseinken felül folyamatosan a megoldást kell keresnünk;

☛ a fővárossal és a kormánnyal összefogva kell a legideálisabb megoldást megtalálnunk.

 

 

TÖBB FIGYELMET ZÖLDFELÜLETEINKNEK

Kispest faállománya számos helyen elöregedett, a meglévő növényzet nyírása, gondozása is sok helyen hiányos. Számtalanszor látni, hogy az összesöpört avar vagy gallyazás után a zöld hulladék hetekig ott hever az utcán, vagy épp a fejünk fölé ér a gaz.

Ezért:

☛ nagyobb figyelmet kell szentelni zöldfelületeink ápolásának, gondozásának;

☛ közterületeink tisztítását is hatékonyabban kell elvégeznünk;

☛ sokkal több lombgyűjtő ketrecre van szükség;

☛ a bokrokat, cserjéket folyamatosan ápolni, nyírni kell, megengedhetetlen, hogy bárhol is zavarják, akadályozzák a közlekedést;

☛ a fák gallyazását és pótlását is tervszerűen végezni kell.

 

 

SZEMETEST MINDENHOVA!

Közterületeink rendje, tisztasága érdekében a szemetelést erőteljesen vissza kell szorítanunk. Ehhez azonban, ahogyan eddig is többször próbáltuk, megfelelő eszközök kihelyezésére van szükség.

Ezért:

☛ Kispest egész területén ki kell helyeznünk szemétgyűjtő edényeket;

☛ ahová csak lehet, ki kell helyezni a kutyaürülékgyűjtő-edényeket;

☛ az edények folyamatos ürítéséről gondoskodnunk kell!

 

 

ELEMI SZÜKSÉGLETEK

Sajnálatos módon Kispesten nincs elegendő nyilvános illemhely, ezen változtatnunk kell.

Ezért:

☛ fel kell térképezni parkjainkat, közterületeinket, és átfogó programot kell készíteni a köztéri illemhelyek elhelyezésére.

 

 

ÚJÍTSUK FEL TELJESKÖRŰEN GYERMEKINTÉZMÉNYEINKET!

Nem mindegy, hogy a legkisebb kispestiek hol és milyen körülmények között töltik mindennapjaikat. A nevelők, óvónők hiába nyújtják a maximumot nekik, ha a fizikai körülmények, a környezet nem megfelelőek.

☛ azokat a bölcsődéket és óvodákat, amelyek csak részleges felújításon estek át, vagy még nem került rájuk a sor, haladéktalanul fel kell újítani;

☛ valamennyi gyermekintézménynek nagyobb támogatásra van szüksége ahhoz, hogy a felszerelésüket, bútorzatukat, használati tárgyaikat le tudják cserélni;

☛ külön forrást kell biztosítanunk gyermekintézményeink számára játékok és fejlesztő eszközök vásárlására is.

 

 

FEL KELL ÚJÍTANI VÉGRE A KOSSUTH TÉRI PIACOT!

A Kossuth téri piac több mint bevásárlóhely. Valódi közösség tér, találkozási pont. Számos családi vállalkozásnak a megélhetést, míg sok kispesti családnak a viszonylag olcsó és nagyon jó minőségű hazai élelmiszer beszerzésének lehetőségét rejti. Meg kell becsülnünk!

☛ a kereskedőkkel közösen kidolgozott fejlesztési tervet kell készíteni;

☛ a tervek megvalósításához pályázati úton kell forrást igényelni;

☛ a kereskedőkkel közösen kell a felújítás menetét és annak idejére a zavartalan működés feltételeit kidolgozni;

☛ a parkolási gondokra is megoldást kell találnunk.

 

 

TÖBB FIGYELMET EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEINKNEK!

Talán kevesen tudják, de a Kispesti Egészségügyi Intézet önkormányzati fenntartású maradt, mert amikor az állam átvette a szakrendelők működtetését az önkormányzatoktól, a kerület vezetése úgy döntött, nem adja át azt. Az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni az intézet és a kerületi orvosi rendelők működésére, ellátottságára.

☛ az orvosi műszerparkból hiányzó legfontosabb eszközöket, műszereket be kell szerezni, vagy pótolni kell;

☛ mindent meg kell tennünk a várakozási idő csökkentése érdekében;

☛ a kispesti egészségügyi dolgozók bérét a környező kerületek béréhez kell emelni;

☛ az intézményhálózat átfogó felújítását az orvosok, az ápolók és a kispesti ellátottak érdekében mielőbb meg kell tervezni.

 

 

ÜGYELJÜNK A KISPESTIEK EGÉSZSÉGÉRE!

Mindannyian tudjuk, hogy egészségünk megőrzésének egyik legfontosabb pillére a megelőzés. Összhangban az Egészségügyi Intézet új főigazgatójának céljával, a kispestiek egészségének megőrzésére, a betegségek megelőzésére, korai kiszűrésére és egy szociális jelzőrendszer működtetésére van szükség.

Ezért:

☛ a lehető legtöbb betegség megelőzésére, kiszűrésére kampányt indítunk a kispestiek részére az Egészségügyi Intézet közreműködésével.

 

 

A LEGKISEBBEK EGÉSZSÉGE

Jól tudjuk, az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgásra való nevelést a lehető legfiatalabb korban el kell kezdeni. Szeretnénk elérni, hogy óvodásaink ne üres, poros, szegényes játékokkal ellátott udvaron töltsék a szabadidőt, hanem valódi sportolási lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy játékos formában megismerkedhessenek a lehető legtöbb sportág, például a futball, a tollas, a kosárlabda alapjaival.

Ezért:

☛ Kispesten is útjára indítjuk a más kerületekben már jól bevált Ovi-Sport programot;

☛ valamennyi kispesti óvodát, ahol elfér, a legkisebbek sportolására alkalmas ovi-sport pályával látjuk el.

 

 

TOVÁBB KELL BŐVÍTENI A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEKET!

Kormányzati támogatással megújult az egykori KAC-pálya, ma Tichy Lajos Sportcentrum és szintén kormányzati támogatással létesült sport-és szabadidőpark a Csokonai utcában, valamint a Kúttói erdőben is. Utóbbi helyen létesült Kispest első közterületi futóköre is. A kormány célkitűzéseivel összhangban szeretnénk az egészséges életmódot, a sportolást népszerűsíteni, terjeszteni.

Ezért:

☛ bővítenénk a szabadtéri, közterületi sportolási lehetőségeket, Kispest közterületein, ahol csak lehet, sportolásra alkalmas fitneszrészeket alakítanánk ki;

☛ szeretnénk elérni, hogy Kispest lehető legtöbb helyén legyen szabadon használható futópálya, vagy akár csak kisebb futókör.

 

 

KERÉKPÁRRAL IS SZABADON

Kispestet fekvése, úthálózata és adottságai teljes mértékben alkalmassá teszik arra, hogy még a legtávolabbi részeket is kerékpárral közelítsük meg. Támogatni kell ezt a környezetbarát és egészséges közlekedési módot.

☛ ahol csak lehet, bővíteni kell a kerékpárúthálózatunkat;

☛ a fontosabb csomópontokon megfigyelt kerékpártárolókat kell telepíteni;

☛ intézményeink, bevásárlóhelyeink, piacaink környékén kerékpártárolókat kell elhelyezni.

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK HELYZETÉT RENDEZNI KELL!

Az önkormányzati lakásállomány fenntartása, állagának megóvása nagy terhet ró az önkormányzatra, de valljuk, a meglévő lakásállománnyal megfelelően kell gazdálkodni, és állagmegóvásukra is ügyelni kell.

Ezért, ahogy korábban is javasoltuk:

☛ valamennyi önkormányzati lakást és azok állapotát egyenként fel kell mérni;

☛ az üresen álló lakások bérbeadásáról a lehető legrövidebb időn belül dönteni kell;

☛ a rossz állapotban lévő lakások felújítási kötelezettséggel történő bérbeadásának lehetőségét meg kell teremteni.

 

 

ENERGETIKAI FELMÉRÉS, KORSZERŰSÍTÉS

Minden létesítmény, így az önkormányzati fenntartású intézményhálózat működésének tetemes költségét a rezsikiadások teszik ki. Ha megpróbáljuk egyszeri beruházásokkal csökkenteni az üzemeltetési költséget, hosszú távon sokat spórolhatunk, a megtakarítást pedig fejlesztésre költhetjük.

Ezért:

☛ fel kell mérni az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási és egyéb intézmények épületeinek energetikai állapotát;

☛ ahol lehetséges, alternatív vagy megújuló energiák alkalmazásával kell hosszú távon csökkenteni kiadásainkat.

 

 

ALAKÍTSUK MŰVÉSZETI KÖZPONTTÁ A KISPESTI VIGADÓT!

Minden város életében fontos, hogy legyen egy alkotói, művészeti műhelye. Korábban a Kispesti Vigadó a kulturális és közösségi élet pezsgő színtere volt, mára azonban az egyre romló állagú épület sajnos az egyik szégyenfoltja a kerületnek. Az elhanyagolt, jelen helyzetében funkció nélküli épületben még számos kiaknázatlan lehetőség rejlik.

Ezért:

☛ újra életre kell kelteni, közösségi térré kell alakítani a Kispesti Vigadót;

☛ az épületet pályázati támogatással fel kell újítani;

☛ a Kispesti Művészeti Alapfokú Iskolát végre a Budapesti Média Intézet egykori épületébe kell költöztetni. Természetesen az ott lévő bérlő elhelyezésére is közösen megoldást kell találni, és az épület hangszigetelését is meg kell oldani;

☛ a Kispesti Vigadó nagyterméből kerületi hangversenytermet kell kialakítani, amely rendezvények szervezésére is alkalmas;

☛ a szomszédságában működő művészeti iskolával egy olyan művészeti és kulturális színtérré kell alakítani, ahol a fiatal tehetségeink is lehetőséget kaphatnak a kibontakozásra, bemutatkozásra.

 

 

KÖLTÖZTESSÜK MÉLTÓ HELYRE A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYT!

Kispest Helytörténeti Gyűjteménye a budapestiek közül az egyik leggazdagabb. Mégis, az emlékek nagy része dobozokban hever, hiszen a jelenlegi helyen nem férnek el a kiállítandó tárgyak. Méltó helyre kell költöztetni Kispest emlékgyűjteményét!

Ezért:

☛ Kispest első polgármesterének Kossuth Lajos utca 8. szám alatt lévő házát, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant akár a fővárossal közösen, akár pályázati úton közösségi térré kell alakítani, amelyben helyet kaphat a Helytörténeti Gyűjtemény is.

 

 

KISPEST KÁRTYA – KEDVEZMÉNYEKKEL

Az önkormányzatnak minden lehetséges eszközzel támogatnia kell nemcsak a lakosságot, hanem a kerületben működő vállalkozások működését is.

Ezért:

☛ Kispest kártyát vezetünk be a kerületben élők részére, amelyek a kerületi vállalkozásoknál történő vásárláskor kedvezményekre jogosítanak;

☛ a kártya a nagycsaládosok, az egyedülálló idősek és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültek részére az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások árából további előnyökre, például a Kispesti Uszoda, vagy a művelődési házak kedvezményes használatára is jogosíthat;

☛ a kártya a kerületi vállalkozásoknak is további forgalmat generál.

 

 

NAGYOBB TÁMOGATÁST A CIVILEKNEK!

Kispest közösségi életének meghatározói a civil szervezetek. A lakossági önszerveződéseket, kezdeményezéseket az önkormányzatnak kiemelten kell kezelnie.

Ezért:

☛ az eddiginél nagyobb támogatási forrást kell biztosítani a civil szervezeteknek;

☛ a kispesti civilek házát, a Kispesti Kaszinót a XXI. századhoz méltó módon fel kell újítani.

 

 

TÖRTÉNELMI EGYHÁZAINKAT TÁMOGATNUNK KELL!

Társadalmunk kiemelkedő fontosságú értékteremtői és értékmegőrzői az egyházi közösségek.

Ezért:

☛ a meglévő támogatáson felül plusz forrást kell biztosítanunk az egyházak értékhordozó szerepének erősítése érdekében;

☛ ingatlanjaik, programjaik támogatására az eddiginél magasabb támogatási összeget kell biztosítani.

 

 

GYÓGYSZERKÁRTYA AZ IDŐSEKNEK

Idős társainkra fontos, hogy figyeljünk. Sokan élnek egyedül, távol a gyerekektől, unokáktól, és bár az önkormányzati ellátórendszeren belül segítségre és társaságra is találhatnak, lehetőségéhez mérten az önkormányzatnak is segítenie kell őket.

Ezért:

☛ gyógyszerkártyát vezetünk be a 70 évnél idősebb, rászoruló kispesti lakosoknak, amelyet kispesti gyógyszertárban vásárolhatnak le, évente 15.000 forint értékben.

 

 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKET SEGÍTENI KELL!

Fogyatékossággal élő társaink és hozzátartozóik nagyobb figyelmet érdemelnek. Az önkormányzat ugyan elkezdte, de nem vitte véghez a fogyatékossággal élők igényeinek felmérését a kerületben.

Ezért:

☛ a korábban megkezdett munkát folytatni kell, a fogyatékossággal élők igényeit felmérve kell kialakítanunk a számukra legkedvezőbb megoldásokat, leghatékonyabb segítséget jelentő kispesti rendszert.

 

 

NAGYOBB SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉGRE VAN SZÜKSÉG

A nehéz helyzetben lévőkön az önkormányzatnak lehetőségéhez mérten segítenie kell. Néha elég egy apró finomhangolás, ami a családoknak nagyon sokat jelent – ilyen volt például az, hogy javaslatunkra már nem kell fizetnie térítési díjat a nappali ellátásért a fogyatékossággal élőknek az önkormányzat intézményeiben. Szeretnénk, ha a szociális ellátások a kispestiek szélesebb körének elérhetőek lennének.

Ezért:

☛ ki kell szélesíteni a szociális támogatások jogosultsági körét, a városvezetésnek korábban benyújtott, de nem realizálódott módosító javaslatainkkal sokkal több kispestinek tudnánk segítséget nyújtani.

 

 

TÁMOGASSUK A LEGFIATALABB KISPESTIEKET IS!

A kormány programjához hasonlóan szeretnénk, ha Kispesten is a család volna az első.

Ezért:

☛ a kispesti babacsomagot a helyi vállalkozásoknál levásárolható, kedvezményes lehetőségekkel töltjük meg;

☛ minden kispesti újszülöttet egyszeri, 50.000 forintos támogatásban részesítünk.

 

 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK BŐVÍTÉSE

Kispest számos testvérvárossal rendelkezik, de Székelyfölddel még nincs hivatalos kapcsolat.

Ezért:

☛ testvérvárosi kapcsolatot alakítunk ki Székelyföld egy kisebb településével, hogy a kispesti gyerekek szervezett utak, táborozások alkalmával ismerhessék meg Székelyföldet és az ott élő testvéreinket.

 

 

ÁLLATBARÁT KISPEST

Az állatbarát kerületté válás első lépcsőjeként megalakult a Kispesti Állatvédelmi Járőrszolgálat, de valódi állatbarát kerületté váláshoz még számos lépést érdemes volna megtenni.

☛ mielőbb megfelelő telephellyel kell ellátni a járőrszolgálatot, amely segíti a szolgálat működését, és tehermentesíti az önkéntes befogadói hálózatot;

☛ az állatok szeretetére, védelmére már óvodás és iskolás korban kell megtanítani a legkisebbeket, ehhez jó helyszín lehet a szolgálat telephelye;

☛ az állatbarát Kispest program mentén el kell érnünk, hogy Kispest valamennyi pontján, valamennyi lakórészhez közel legyen kulturált, megfelelő állapotú, a kutyák átmozgatását biztosító kutyafuttató agility eszközökkel, ivókúttal, a gazdiknak padokkal;

☛ a közterületekre ki kell helyeznünk a kutyapiszok összeszedésére alkalmas eszközöket, amelyeket folyamatosan pótolnunk is kell;

☛ kutyabarát helyeket kell kijelölni, ahová a gazdák kedvenceikkel is betérhetnek, ezzel is segítve a kutyák elfogadottságát.

 

undefined

Polgármesteri Program - 2014