Dódity Gabriella

Kispesti frakcióvezető

A KISPESTIEK PROGRAMJA

Kispesten az elmúlt években számos közterület megszépült, de úgy gondolom, maradt bőven elhanyagolt rész még így is. Nagyon fontosnak tartom, hogy közterületeink, parkjaink is megújuljanak, sőt, azt szeretném elérni, hogy mindenkinek a lakókörnyezetében legyen pihenésre alkalmas zöldterület, és ne csak egy-egy kiemelt területre koncentráljunk, hanem Kispest egészét tartsuk karban. De legalább ennyire fontosnak tartom azt is, hogy az itt élő emberekkel és mindennapjaikkal is foglalkozzunk! Ebben bőven akad még tennivaló.

Minden építő elképzelést, hasznos kezdeményezést természetesen folytatnunk kell, de polgármesteri programom középpontjában nem a parkok, hanem a kispesti emberek állnak.

Vallom, hogy a szépülő környezet mellett a kispesti családokat, kismamákat, édesanyákat, bölcsődéseket, iskolásokat, fiatalokat, munkavállalókat és munkanélkülieket, időskorúakat, az egyedülállókat és a nehéz élethelyzetbe került családokat érintő mindennapi problémákra is meg kell keresnünk a megoldást. Ebben az Országgyűlés és a Fővárosi Önkormányzat mellett a Kispesti Önkormányzatnak is vannak feladatai. 

Mert semmit sem érnek a parkok, ha sötétedés után félünk utcára menni, lakásunkat pedig besurranók pakolják ki. Nem élvezzük kerületünk parkjait, ha ott kutyások és nem kutyások zavarják egymást. Nem teljes az örömünk, ha parkjaink szépek ugyan, de gyermekeinknek nincs hol sportolniuk. Keveset ér a játszótér, ha az oda vezető út töredezett járdán, kátyús úton vezet. Még kevesebbet érnek a parkok, ha iskoláink udvarai elhanyagoltak, az orvosnál pedig hosszú várólista fogad. És szinte semmit sem érnek a parkok, ha a nehéz helyzetben lévő kispesti családok gondjainak legalább egy részére nem tudunk gyógyírt találni.

 

Dódity Gabriella

FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt

undefined

Polgármesteri Program (pdf, 1,5 MB)

 

Tartalom:

Közbiztonság - Biztonságos Kispestet!

Munkahelyteremtés - Kevesebb kispesti munkanélkülit!

Vállalkozások - Vállalkozásainkat segíteni kell!

A nők helyzete - Fókuszban az édesanyák

A legkisebbekért

Fiataljainkért

Idősek tisztelete

Szociális terület

Egészségügy

Sport

Civil élet

Egyházak

Kultúra

Testvérvárosi kapcsolatok

Ingatlanfelújítások

Az önkormányzat gazdálkodása

Közterlületek

Zöld Kispest

Állatvédelem – Állatbarát Kispest

 

KÖZBIZTONSÁG

Biztonságos Kispestet!

A jó közérzet alapfeltétele a biztonságérzet, amely magába foglalja mind a lakókörnyezetünk, mind saját otthonunk biztonságát; életminőségünk szempontjából meghatározó lakóhelyünk közbiztonsága. Tarthatatlan, hogy sötétedés után idős társaink nem mernek egyedül az utcára menni, és a fiatal lányos szülők sem érezhetik biztonságban gyermeküket. Sajnos egyre sűrűbbek a besurranások, lakásbetörések. Meg kell erősíteni a kispestiek biztonságérzetét!

Ezért:

 

 A szabályok mindenkire vonatkoznak!

A békés egymás mellett élés számos kompromisszummal, alkalmazkodással jár. Nem engedhetjük meg, hogy egyesek a szabályok áthágásával bárkit zavarjanak, bárkinek is kárt okozzanak.

Ezért:

 

MUNKAHELYTEREMTÉS

Kevesebb kispesti munkanélkülit!

Sajnos sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy átmenetileg vagy akár hosszabb időre is munka nélkül maradnak; a kerületi önkormányzatnak segítséget kell nyújtania a munkalehetőségek felkutatásában, részt kell vállalnia az álláskeresésben, oktatásban, továbbképzésben, és az álláskeresők és a munkaadók egymásra találásában is.

Ezért:

 

Munkahelyteremtés ösztönzése

Az önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a kerületben minél több munkahely létesüljön. Minden eszközzel segítenie kell a kerületben a munkahelyteremtést.

Ezért:

 

VÁLLALKOZÁSOK

Vállalkozásainkat segíteni kell!

A vállalkozói szféra a gazdaság motorja; támogatásukért, fejlődésükért fontos, hogy tegyen az önkormányzat is. Nagy figyelmet kell fordítani a kezdő vállalkozásokra is.

Ezért:

 

Vállalkozói klub alapítása

Az önkormányzatnak folyamatos kapcsolatban kell állnia a helyi vállalkozásokkal, hiszen a folyamatos eszmecsere segíthet kéréseik megértésében, problémáik kezelésében.

Ezért:

 

A NŐK HELYZETE

Fókuszban az édesanyák

Nőként több szerepben kell helytállni; édesanyaként és munkavállalóként egyaránt teljesíteni kell, és ez a többes szerep az édesanyákra sokszor erőn felüli terhet ró. A kormány a gyes idejének meghosszabbításával és a gyed-extrával sokat tett a kisgyermeket nevelő nőkért, de az önkormányzatnak helyi szinten is fontos, hogy segítse a nőket, a kisgyermekes édesanyákat.

Ezért:

 

A LEGKISEBBEKÉRT

Kispesti babacsomag

A gyermekvállalás minden család legszebb élménye, de legfelelősségteljesebb döntése is egyben. A kisgyermek érkezése az örömök mellett számtalan megoldandó feladat elé is állítja a családokat, amelyekből az önkormányzatnak minden apró kispesti támogatásával részt kell vállalnia.

Ezért:

 

 Az óvodai és bölcsődei férőhelyeket növelni kell!

A nők munkába való visszatérésének egyik alapvető feltétele a megfelelő kapacitású és minőségű rendszer, ahol biztonságban tudják gyermekeiket.

Ezért:

 

 Nem lehet teher az iskolakezdés!

Az iskolakezdés súlyos terheket ró a családokra, még úgy is, hogy a kormány intézkedésének köszönhetően az elsősök számára ingyenes a tankönyv.

Ezért:

 

FIATALJAINKÉRT

Teret a fiataloknak!

Egy önkormányzat számos módon tudja segíteni fiataljait. Meggyőződésem, hogy szükség van egy olyan helyre Kispesten is, ahol a fiatalok átfogó képet kaphatnak a kerületben fellelhető lehetőségeikről, beleértve az önkormányzat, a civil és egyházi szervezetek által biztosítottakat. Lehetőségeinkhez mérten segítenünk kell tanulmányaikat is.

Ezért:

 

IDŐSEK TISZTELETE

60+programot a kispesti időseknek!

Az időskor lehet boldog és tartalmas, hiszen az évek száma csak egy állapot, és nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon a bezárkózottsággal, betegségekkel.

Ezért:

 

Gondoskodás idős társainkról

Kispesten is sok idős ember él magányosan; van, akinek távol élnek a gyermekei, vagy épp a hajszolt életforma miatt kevesebb idő jut idős szüleikre, nagyszüleikre.

Ezért:

 

Gombnyomásra a segítség!

Idős társaink kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor gyors segítségre van szükség.

Ezért:

 

SZOCIÁLIS TERÜLET

Kedvezményes üdülés gyerekeknek, családoknak

Sajnálatos módon sokan élnek közöttünk olyanok is, akiknek nagy terhet jelent, hogy elmenjenek nyaralni. Biztosítanunk kell, hogy mindenki számára elérhető legyen a pihenés.

Ezért:

 

Sérülten is egész

Fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességű kispesti embertársaink élethelyzetén kötelességünk lehetőségünkhöz mérten jobbítani.

Ezért:

 

Kispest kártya – kedvezményekkel

Az önkormányzatnak minden lehetséges eszközzel támogatnia kell nemcsak a lakosságot, hanem a kerületben működő vállalkozások működését is.

Ezért:

 

Betegen sem hagyni egyedül

Idős és beteg társaink szerény jövedelmükből kénytelenek gyógyszereiket, gyógyászati segédeszközeiket megvásárolni. Tarthatatlan, hogy sokaknak gondot jelent az életminőségük fenntartásához szükséges gyógyszer vagy segédeszköz megvásárlása. Az elesettekre figyelni erkölcsi kötelességünk.

Ezért:

 

EGÉSZSÉGÜGY

Fejlesztenünk kell az Egészségügyi Intézetet!

Az egészségügyi ellátórendszerrel minden korosztály szinte folyamatosan érintkezik. Egészségünk az egyik legfőbb kincs, fontos, hogy a kispestiek a lehető legtöbb területen szakszerű és gyors ellátásban részesüljenek, fontos, hogy minél több vizsgálatot, kezelést elérjenek a lehető leggyorsabban a kerületen belül.

Ezért:

 

SPORT

Újítsuk meg sporttereinket!

Minden egyes sportra költött egy forint három éven belül három forint megtakarítást jelent az egészségkasszában; a rendszeres testmozgás minden életkorban az egészség és kiegyensúlyozottság záloga.

Ezért:

 

Meg kell alkotni Kispest közösségi sporton alapuló sportstratégiáját!

A sport amellett, hogy egészségünket védi, fiataljainknak célt ad, közösségeket kovácsol, növeli az összetartozás érzését. Ki kell használnunk a sport közösségteremtő, összekovácsoló erejét.

Ezért:

 

CIVIL ÉLET

Sokkal nagyobb támogatás a civileknek!

A lakossági kezdeményezéseket, az önszerveződéseket az önkormányzatnak minden körülmények között támogatnia kell!

Ezért:

 

Közösségi szolgálat – fiatalok önkéntes munkán

A 2011-es köznevelésről szóló törvény bevezette a közösségi szolgálat fogalmát, amelynek értelmében az érettségire bocsátás feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, amely történhet akár a szociális-jótékonysági vagy akár a környezet- és természetvédelmi területen is. Középiskolásaink kötelező önkéntességét fel kell karolnunk, és helyi közösségünk szolgálatába kell állítani.

Ezért:

 

Szebb, élhetőbb lakókörnyezet

Hatással vagyunk környezetünkre, de a minket körülvevő világ ugyanúgy visszahat ránk. Környezetünk szépsége közös ügyünk.

Ezért:

 

Figyeljünk közösen értékeinkre!

Közterületeink esztétikus állapota mindannyiunk közös érdeke, így az is, hogy közösen vállaljunk felelősséget érte. Feladatunk, hogy mindannyian vigyázzunk rá.

Ezért:

 

EGYHÁZAK

Támogatnunk, segítenünk kell egyházainkat!

A vallási közösségeink a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Alaptörvényünk VII. cikke szerint, „Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal”.

Ezért:

 

KULTÚRA

Alakítsuk művészeti központtá a Kispesti Vigadót!

Minden kerület művészeti életében fontos, hogy legyen egy olyan találkozási pont, egy olyan alkotói, szellemi műhely, amely lehetőséget ad a találkozásra, a gondolatok cseréjére, és alkalmat teremt arra is, hogy fiatalok megismerhessék, akár ki is próbálhassák a különféle művészeti ágakat. Korábban a Kispesti Vigadó a kulturális és közösségi élet pezsgő színtere volt, mára azonban üresen álló épület a vele összeköttetésben álló egykori Budapest Média Intézet épületével együtt. Ma sajnos az enyészeté ez az épület is, alig vannak benne programok.

Ezért:

 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK

Kéznyújtás a határon túli magyarok felé

Magyarságunkat, összetartozásunkat minden lehető eszközzel táplálnunk, ápolnunk kell. Fontos, hogy a határon túl élő magyarokkal közösséget vállaljunk.

Ezért:

 

INGATLANFELÚJÍTÁSOK

A kerületi ingatlanok felújítását támogatnunk kell!

Egy-egy homlokzati felújítás, ablakcsere vagy szigetelés nem kis terhet ró az ingatlanok tulajdonosára, a társasházak lakóközösségeire. Különösen nagy ez a teher, ha nemcsak szépészeti beavatkozásról van szó, hanem a felújítást a műszaki állapot sürgeti.

Ezért:

 

Élesszük újra az Ady mozit!

Sokak emlékezetében élénken élhet még a Wekerletelep szívében egykor működő Ady mozi. A hajdan szebb napokat megélt épület sok-sok éve üresen áll, az enyészeté lett mióta magánkézbe került. Nem hagyhatjuk, hogy értékeink így pusztuljanak el.

Ezért:

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Átszervezéssel, olcsóbban! 

Minimális átalakítással, átszervezéssel a hatékonyságot tudjuk növelni, ezzel pedig kiadásainkat faraghatjuk le; az így megtakarított összegeket Kispest további fejlődésére tudjuk fordítani. Ahol lehet, olcsóbbá kell tenni működésünket.

Ezért:

 

Az önkormányzati lakások helyzetét rendezni kell!

Az önkormányzati lakásállomány fenntartása, állagának megóvása nagy terhet ró az önkormányzatra, mindezt nehezíti, hogy a be nem fizetett bérleti díjakból származó kintlevőség megközelíti a 300 millió forintot. A legtöbb önkormányzati tulajdonú lakás katasztrofális állapotban van, felújításukra nincs elegendő pénz. Ugyanakkor sok család, akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe, sokszor hiába vár lakhatási segítséget az önkormányzattól. Rajtuk kötelességünk segíteni.

Ezért:

 

KÖZTERÜLETEK

Átgondoltabb közterületi fejlesztésre van szükség!

Kispesten az elmúlt években számos közterület megújult, ugyanakkor sok mindenre a kettősség, a kontrasztosság jellemző. Míg egyik parkunkra több millió forintot költünk, addig több helyen a padokról az ülőfelület is hiányzik.

Ezért:

 

Zöldfelületeink több figyelmet érdemelnek!

Zöldfelületeink Kispest-szerte sok helyütt elhanyagoltak, túlburjánzottak, sok helyen zavarják a járdán a közlekedést.

Ezért:

 

Elemi szükségletek

Sajnálatos módon Budapest egészén jellemző, hogy nincs elegendő nyilvános illemhely; ez Kispest legnagyobb részére szintén jellemző. Ezen változtatnunk kell.

Ezért:

 

Szemetest mindenhova!

Közterületeink tisztasága, ápoltsága érdekében a szemetelést erőteljesen vissza kell szorítanunk. Nehéz azonban úgy elvárást megfogalmazni, hogy a megvalósításhoz szükséges feltételeket nem teljesítjük.

Ezért:

 

Útjainkat, járdáinkat is fel kell újítani!

Mind az autós, mind a gyalogos közlekedés feltételein javítanunk kell. Megengedhetetlen, hogy sok helyen a gyökerektől és a belógó ágaktól járhatatlanok a járdák, az utakon pedig kátyúkat kell kerülgetni. Az utak és járdák állapota folyamatos odafigyelést, karbantartást igényel.

Ezért:

 

Kerékpárral is szabadon

Kispestet fekvése, úthálózata és adottságai teljes mértékben alkalmassá teszik arra, hogy még a legtávolabbi részeket is kerékpárral közelítsük meg. Támogatni kell ezt a környezetbarát és egészséges közlekedési módot.

Ezért:

 

Rendbe kell tenni a Kossuth téri és a Gutenberg téri piacot!      

A Kossuth téri piac vállalhatatlan állapotban van, nem méltó sem Kispest városközpontjához, sem a kispestiekhez. A fővárostól nyert forrásokból a parkolórész megújul, és modern közösségi tér is létesül a Kossuth téren, ám az árusítóhelyeket és azok környezetét a megújulás nem érinti; sajnos ez több száz millió forintos tétel. A Gutenberg téri piac megújítása is évek óta várat magára.

Ezért:

 

Vissza kell szerezni a Kossuth téri parkolót!

Kispest szívének, a Kossuth térnek a telkeit évekkel ezelőtt átgondolatlanul értékesítették. A Kossuth téri „gödör” is egy évtizede rondítja a városképet, míg az áruház melletti parkolót szintén évek óta nem tudják használni a kispestiek, ami nehezíti a piac megközelítését.

Ezért:

 

Fel kell számolnunk a gödröket!

Kispestet számos félbemaradt építkezés, gödör csúfítja. Fontosnak tartom, hogy az átgondolatlanság helyett a kerület fejlesztésével közép- és hosszútávon is foglalkozzunk, ezért meg kell alkotnunk a kerület városfejlesztési stratégiáját. Különös tekintettel kell lennünk a városképre, illetve a megnövekedett forgalomból eredő környezetterhelésre.

Ezért:

 

Foglalkoznunk kell a megnövekedett forgalomterheléssel!

Kispest néhány útvonala mellett a lakóknak az elviselhetőnél nagyobb környezetterhelést kell elviselniük. Sajnos a megnövekedett autóforgalom a város egészére jellemző, ráadásul az elkerülő utak megépítése több milliárd forintos költségigényűek, kiemelt útjaink mellett élők érdekében a megoldás sürgetését folyamatosan napirenden kell tartani a Fővárosi Önkormányzatnál.

Ezért:

 

ZÖLD KISPEST

Óvjuk közösen környezetünket!

Környezetünk megóvása, tisztelete mindannyiunk közös felelőssége; erre meg kell tanítanunk a legifjabb generációkat is.

Ezért:

 

Energetikai felmérés, korszerűsítés

Minden létesítmény, így az önkormányzati fenntartású intézményhálózat működésének tetemes költségét a rezsikiadások teszik ki. Ha megpróbáljuk egyszeri beruházásokkal csökkenteni az üzemeltetési költséget, hosszú távon sokat spórolhatunk, a megtakarítást pedig fejlesztésre költhetjük.

Ezért:

 

ÁLLATVÉDELEM

Állatbarát Kispest

Talán semmi nem osztja meg annyira az embereket, mint a kutyás-nem kutyás közötti ellentét. Akinek nincs kutyája, sokszor nehezebben tolerálja a négylábúakkal együtt járó jellegzetességeket, míg a kutyatartóknak sokszor az amúgy is érzékeny viszonyrendszerben a nem kellő odafigyelés, nem megfelelő körültekintés okoz nehézséget. Kutyabarát, állatbarát kerületté kell alakítani Kispestet.

Ezért: